Ursulas Äventyr Svéd zászló Angol zászló Német zászló norraryds camping

Ordningsregler Norraryds Camping


1. Incheckning


    Anmäl alltid Din ankomst i receptionen. I samband med incheckningen lämnas anvisningar om plats och eventuella lokala regler för boendet. Dessa anvisningar skall alltid följas.
    Vid incheckning skall giltigt Camping Key Europe visas upp för campingtomt (Gäller ej för bokning av stuga eller rum). Saknas sådant kan receptionen aktivera gammalt kort eller utfärda nytt kort inför incheckning.
    Tala direkt med föreståndaren om eventuella önskemål eller andra synpunkter.
    För grupper skall anmälan göras av en gruppledare.

Under lågsäsog kan incheckning ske via telefon. Ring det angivna telefonnumret. Det är förbjudet och polisanmäls all övernattning på campingens områdesom inte är i förväg anmält.

2. Utrustning


Husvagn/husbil skall vara inregistrerad för användning som/till motordrivet fordon.

Campingenhet d v s husvagn/bil med eller utan förtält skall placeras med minst 4 meters avstånd från annan campingenhet.

3. Hund/katt

Hund och kattägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Hund och katt skall hållas i koppel/band och rastas utanför campingområdet. Hund och katt får inte lämnas ensamma i husvagn/husbil/tält, eller på campingens område. Hund och katt är förbjudet att vistas i och på badområdet/stranden/bastun.


4. Allmänna regler

    Respektera andras önskan och visa hänsyn.
    Motorfordonstrafik på campingplatsen får endast ske mellan kl. 07.00 – 23.00.
    Besökare ska ställa sina fordon på anvisad P-plats.
    Endast en bil/fordon per campingplats eller stuga får medföras in på området.
    Var aktsam om byggnader m.m. och övriga markområden inom campingområdet.
    Egna fasta anordningar vid tält/husvagn/husbil, t.ex. trädäck och, inhägnad kring tält/husvagn/husbil är icke tillåtna utan föreståndarens godkännande. Om du är tveksam – fråga först om vad du har rätt att göra.
    Radio och musikinstrument skall användas med omtanke och hänsyn. Det betyder låg ljudstyrka om dagen och tystnad kl. 23.00 – 08.00, när andra tider ej anges.
    Bollspel är inte tillåtet vid tälten/husvagnar/husbilar och övriga byggnader, fotboll endast på särskilt anordnad plan. Se till att Dina barn väljer plats för lekar så att de inte onödigtvis stör andra.
    Bil/husvagn/husbilstvätt är ej tillåten på campingområdet.
    Försäljning vid campingplatsen/området får endast ske med föreståndarens tillåtelse.

 

5. Fiske, mete

All fiske och mete är förbjuden på badområdet, vid kajak-, båt- och kanotiläggningsplatsen och kring bastun. Fiske är tillåten där inte människor badar och/eller kan vistas i vatten.


6. Hygien

Avfall sorteras enligt vad som gäller på campingen. Använd de kärl och container som anvisats och flaskor och burkar sorteras separat. Övrigt avfall ska lämnas på kommunens återvinningsstation. Personlig tvättning, klädtvätt samt naturbehov skall göras i avsedda sanitetsutrymmen.

Sköljning av kaffepanna, matkärl o.s.v. får inte ske vid vattenpost eller vid dricksvattenkranarna utanför servicebyggnaden. Spillvatten skall förvaras i slutna kärl och får endast tömmas i servicebyggnadens utslagsback. Fasta tankar töms på långsidan vid servicebyggnaden anvisad plats.

7. Ansvar


Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lag.

8. Avresa


Vid avresa skall all utnyttjat område vara utrymd och avstädad före kl. 12.00 avresedagen.

9. Var aktsam om naturen


Öppen eld på marken är helt förbjuden. Naturen är beroende av en varsam behandling. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta papper, avfall, flaskor, konservburkar o dyl. är förbjuden enligt gällande naturvårdslagar. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggäst är alltid en god naturvän.

Den som inte följer alla givna anvisningar avvisas från området
.

overnatting utrustning bildgalleri