Ursulas Äventyr Svéd zászló Angol zászló Német zászló norraryds camping

Fiske

Sjösystemet Åsnen är ett fiskeparadis på 15000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km! Tillgången till fisk är mycket god.

Prova fiskelyckan från våra nya fiskekajaker!

 

fiske Norraryds Camping

Åsnen är en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

Åsnen har en rik fiskefauna med inte mindre än 14 fiskarter:

Gädda, Abborre, Gös, Ål, Mört, Sarv, Siklöja, Braxen, Sutare,  Nors, Björkna, Sandkrypare, Benlöja, Gärs och Sik

Tillgången på Gädda bedöms vara mycket god.

 

Regler för fiske

Fiskekort måste erhållas vid all typ av fiske
I fiskekort ingår handredskapsfiske och fiske med max. 10st angelkrok.
Fiskekort gäller som familjekort (barn ska vara under 16 år och i målsmans sällskap)
Kortet gäller endast för omnämnda fiskesätt inom angivet fiskevatten, får ej överlåtas och skall medföras vid fiske och uppvisas vid anmodan.
Vid trolling (drag efter motorbåt) gäller max. två spön per fiskekort.
Fiskeförbud av gös råder i hela sjön under hela maj månad.
Ingen så kallad vitfisk eller abborre bör släppas tillbaka i sjön.
Fiskare skall respektera privata bryggor, stränder och fasta redskap (nät, ryssjor, bottengarn, etc.) samt visa den  hänsyn som allmän hyfs och allemansrätten kräver.
Respektera tillträdesförbudet på områden med fågelskyddsområdesskyltar från den 1 April - 31 Juli.

Priser

Årskort, skötselområdet600 SekKommuninvånare 500 Sek
Årskort, hela sjön700 Sek
Kommuninvånare 600 Sek
Månadskort 400 Sek

Veckokort250 Sek

Dagkort50 Sek

Minimimått fisk

Gös45 cm
Ål65 cm
Gädda50 cm

 

overnatting utrustning bildgalleri